Lektura do liceum Pan Tadeusz to jedno z najbardziej znanych dzieł polskiego wieszcza narodowego, Adama Mickiewicza, wydane w 1834 roku w Paryżu. Po dziś dzień budzi ono szerokie uznanie wśród znawców rodzimej literatury i pasjonatów twórczości romantycznej. Utwór należy do epiki – jest on eposem, a ze względu na znaczenie dla Polaków i rodzimej literatury, powszechnie uznawany jest za epopeję narodową. Napisany został równym trzynastozgłoskowcem, rymy natomiast układają się parzyście. Utwór został spisany w dwunastu księgach. W dzisiejszych czytelnikach zachwyt budzi przede wszystkim piękny język, wyszukane porównania, a także niebanalna fabuła. 

Treść utworu – fabuła, motywy

Akcja “Pana Tadeusza” rozgrywa się w roku 1811, w czasie wojen napoleońskich. Tadeusz Soplica wraca do swoich rodzinnych stron, gdzie odbywa się wielki zjazd z powodu granicznego procesu o zamek między rodziną Sopliców a Horeszków. Z niezwykłą starannością na kartach epopei odmalowane zostały tradycje polskiej szlachty, obyczajność ówczesnych Polaków, a także ich nastroje w kontekście obecnej sytuacji międzynarodowej – zwłaszcza nadzieje wiązane z Napoleonem Bonaparte. Głównym wątkiem eposu jest, jak przystało na Adama Mickiewicza, wątek miłosny między Tadeuszem a Zofią Horeszkówną. Kończy się on finalnie małżeństwem obojga, co puszcza wniwecz jednocześnie spór o zamek między rodzinami. Niezwykle istotnym jest również wątek ojca Tadeusza, Jacka Soplicy, który pod przebraniem księdza Robaka agituje polską szlachtę do zbrojnego powstania przeciwko Rosjanom. 

Pan Tadeusz w szkole – najważniejsza lektura?

“Pan Tadeusz” to dzieło, z którym uczniowie spotykają się we fragmentach już w szkole podstawowej. Spora część z nich na pamięć uczy się recytacji Inwokacji, a więc początkowych wersów dzieła rozpoczynających się słynnymi słowami “Litwo, Ojczyzno moja!”. Największą uwagę dziełu poświęcają jednak uczniowie liceów ogólnokształcących oraz techników, ponieważ jest to jedna z tzw. “lektur z gwiazdką”. Oznacza to, że znajomość treści eposu jest obowiązkowa do zdania egzaminu maturalnego z języka polskiego. 

Daniel